Vårinformation

page1image544

Kära Livboj!

Härmed kallas du till det andra av två extra möten i Sällskapet Livbojen tisdagen den 26 april 2022 kl 14 på Talattagatan, SSRS lokaler.
Enda punkt på dagordningen :

Upplösning av Sällskapet Livbojens verksamhet efter 111 år.

Eftersom detta blir vårt sista år, vädjar vi till Dig, kära Livboj att betala in en sista medlemsavgift på 200 kronor (eller mer) till BG 5546-3285 så att det kan bli en rejäl gåva till SSRS. Låt oss avsluta med flaggan i topp!

Vi har även shish, 123 150 7458.

På vår hemsida kan du läsa hur Livbojens grundare, Ulla Rinman startade Sällskapet Livbojen.
”Det började med en flaskpost”
Nu när vi närmar oss slutet planerar vi två arrangemang innan föreningen upplöses. Lottförsäljning på Marstrands flytande båtmässa i augusti, samt vid invigningen av SSRS- Hovås nya station i september.

Efter 111 år av ideellt arbete för att samla in medel till Sjöräddningens livsviktiga arbete får vi konstatera att tiden nog gått ifrån denna typ av verksamhet.
Vid genomgång av allt det material som vi samlat på oss kan man se hur det tidiga 1900-talets kvinnor ordnade soaréer, baler, banketter omväxlande med julbasarer lotterier och loppmarknader med utbud som lockade alla Göteborgs antikhandlare!

Mycket har skrivits till de jubileum som under åren celebrerats. Det senaste var ett stort 100-årsjubileum. Sällskapets grundare, Ulla Rinman har berättat hur hon startade föreningen och hur stadens societet med stor entusiasm ville vara med och göra sällskapet framgångsrikt i sitt insamlande av medel till Sjöräddningen.

Nu 111 år senare kan vi krasst konstatera att det är näst intill omöjligt att engagera yngre krafter till denna form av ideellt arbete.
De senaste 10 åren har vi dragit in mest pengar genom våra julbasarer, klädvisningar och framför allt lotteriet på Båtmässan. Många är de sponsorer som skänkt varor och presentkort.
Tyvärr har startkostnaderna vid dessa evenemang ökat dramatiskt. Det ska säljas många lotter innan resultatet blir positivt. (Då 1900-talets handelsmän såg det som en ära att få hysa våra evenemang, har dagens näringsidkare sett sig tvungna att ta ut hyra för lokaler vi använt till dessa event. )

Vårt populära café med hembakat på julbasaren fick inte fortsätta.

Många andra föreningar hade marknader på samma dag, och så kom Covid!
Två båtmässor stoppades och andra sammankomster fick stå på vänt. Det som ändå kunde inbringa lite pengar, var försäljningen av Enjoyhäften.

2021 skrapade vi kassakistan så att vi kunde överlämna en check på 50 000 kronor till Hovåsstationens arbete.

Allt detta och åldern på oss i styrelsen har fått oss att inse att denna form av insamling har mist mycket av sin betydelse. Stor arbetsbörda för alla i styrelsen för ett resultat som krymper för vart år som går.

När Sällskapet Livbojen upplöses, kommer vi att samla det material om sällskapet som finns,tidningsartiklar, foton från olika evenemang, skrifter från alla jubileum,
vackert handskrivna protokoll fram till dagens digitala medlemsutskick och bilder. Vi lämnar det till Föreningsarkivet i Göteborg. Vem som så önskar kan därefter få tillgång till denna skatt av kvinnohistoria i den forna Redarstaden Göteborg.

Styrelsen