Årsmöte

Årsmöte för Sällskapet Livbojen 2 mars 2022

Den 2mars klockan 16, kan vi åter träffas på Talattagatan i Långedrag, SRS lokaler.

Restriktioner för möten har upphört, men vi håller fysiskt avstånd till varandra!

Årsmötet avslutas traditionsenligt med:

Räksmörgås, 1 glas vin, kaffe o kaka

Pris: 100:-

Som vanligt behövs ingen anmälan till årsmötet, men önskar Ni delta i måltiden efteråt är anmälan nödvändig.

Sista anmälningsdag 25 februari till:

Ylva Kihlberg (tel 0706-863470) alt. ylva@kihlsteel.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsmötet öppnas
 1. Godkännande av föreslagen dagordning samt mötets behöriga utlysande
 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar
 1. Val av sekreterare vid mötet
 1. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokoll
 1. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

     8a.  Livbojens framtid

     8b. Val av ordförande för kommande verksamhetsår

 1. Val av övriga styrelseledamöter
 1. Suppleantval till styrelsen
 1. Val av två revisorer jämte två suppleanter
 1. Val av tre personer att utgöra valberedning
 1. Övriga frågor
 1. Årsmötet avslutas