Här kan du läsa om kommande aktiviteter. För att läsa information om tidigare aktiviteter klicka här. För att läsa sammandrag om aktiviteterna, gå in på nyhetssidan och bläddra till aktuellt datum. På nyhetssidan finner du även bildgallerier. Ett bra tips – anteckna genast de aktiviteter som intresserar dig! Gäster är också hjärtligt välkomna . Anmälan är bindande om inte återbud meddelas senast dagen innan! Betalning för uteblivet deltagande görs till Livbojens bankgiro 5546-3285.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Alla aktiviteter är inställda tills vi får nya direktiv från myndigheterna.

Kommande aktiviteter