Vår verksamhet

hovas-3-thumb

Utveckla sjöräddningsväsendet i Sverige!

Sällskapet Livbojen riktar sig till alla som är intresserade av att genom medlemskap stödja, deltaga aktivt i våra aktiviteter eller arbeta för Sällskapet Livbojen.

Bli medlem, du också eller Ge en gåva!
Ett bra tips – besök kalendern och anteckna genast de aktiviteter som är intressanta just for Dig! Vi vill gärna påpeka att gäster är hjärtligt välkomna till våra aktiviteter. Anmälan är bindande.

Medlemsinformation

Efter årsmötets val 2019-03-27 och konstituerande sammanträde fastställdes styrelsen enligt nedan

Ordföranden

Medlemsregister

Gunilla Westling
Vice Ordföranden Ingrid Larsson
Sekreterare Ylva Kihlberg
Kassaförvaltare Gunn Chalmers
Övriga ledamöter Christina Bengtsson
Bibbi Björnerot
Margareta Gustafsson
Eleonore Westling
Suppleanter.        Inna Lindqvist
          Elisabeth Trapp
Valberedning         Margareta Thuneld
 Annerita Olofsson-Jansson
 Gunilla Ekelind

Revisorer för föreningen är:   Sten-Olof Hagman och Eva Härdmark
Revisorssuppleanter: Lisbeth Tångstedt och Britt Steiner

mailadress livbojengbg@gmail.com

Följande arbetsordning antogs:

Kassör
Gunn Chalmers
Ansvarig för medlemsregistret Gunilla Westling
Basaransvarig/ basarkommitén

Huvudansvarig är Gunilla Westling och basarkommittén som består av ansvariga för försäljningsstånden.

Båtmässekommittén
Huvudansvarig är Margareta Gustafsson, med hjälp av Birgitta Teneheim och Elisabeth Trapp.

Livbojenartiklar
Ansvariga för inköp och försäljning är Kicki Bengtsson

Lokalansvarig
Gemensamt ansvar. 

Lotterikommittén
Ansvariga vid olika evenemang  är Bibbi Björnerot och Elisabeth Trapp.

Modevisningskommittén
Ansvariga är Gunn Chalmers och Kicki Bengtsson.

PR och IT-ansvarig
Margareta Gustafsson ansvarar för hemsida och mailutskick till medlemmar.

 

Övrigt

Livbojens artiklar kommer att försäljas på basaren och under de flesta av höstens aktiviteter.
Som tidigare gäller vid våra sammankomster att
– gäster är hjärtligt välkomna (i mån av plats)
– alla anmälningar till de olika aktiviteterna kan göras till livbojengbg@gmail.com
– anmälan är bindande, vilket innebär att betalning måste ske om
återbud ej meddelas i god tid!
Betalning för uteblivet deltagande görs till Livbojens bankgiro 5546-3285.

Klicka på länken nedan för att öppna vårt utskick, Flaskposten. Tryck med höger musknapp och välj ”spara som” för att spara ner det till datorn.

Flaskposten
image1