Vår verksamhet

hovas-3-thumb

Utveckla sjöräddningsväsendet i Sverige!

Sällskapet Livbojen riktar sig till alla som är intresserade av att genom medlemskap stödja, deltaga aktivt i våra aktiviteter eller arbeta för Sällskapet Livbojen.

Bli medlem, du också eller Ge en gåva!
Ett bra tips – besök kalendern och anteckna genast de aktiviteter som är intressanta just for Dig! Vi vill gärna påpeka att gäster är hjärtligt välkomna till våra aktiviteter. Anmälan är bindande.

Medlemsinformation

Efter årsmötets val 2018-02-26 och konstituerande sammanträde fastställdes styrelsen enligt nedan.

 

Ordförande
medlemsregister

               Gunilla Westling  0708-118639

Vice ordförande
Kassaförvaltare

               Gunn Chalmers 0703-697262
Sekreterare                 Ylva Kihlberg 0706-863470
 Övriga ledamöter                 Christina  Bengtsson  0707-211949
                Bibbi Björnerot 0739-947437
                Margareta Gustafsson. 0705-084860
                           Eleonore Westling 0730-334181
 Suppleanter                             Elisabeth Trapp 0706-619168
                            Eva Jansson 0707-185512
Valberedning                              Margareta Thuneld 0704-766388
                              Annerita Olofsson-Jansson
                              Gunilla Ekelind

 

Revisorer för föreningen är:   Sten-Olof Hagman och Eva Härdmark

revisorssuppleanter: Lisbeth Tångstedt och Britt Steiner


OBS! För att spara porto önskar vi sända våra utskick via mail. Ni som har mailadress och fortfarande får utskick per post, ber vi meddela Er mailadress till  livbojengbg@gmail.com
Tack på förhand!

Glöm inte att meddela ändrad postadress och E-postadress.
OBS!! Ni som får utskick via mail får inget inbetalningskort utan betalar via internet till vårt bankgiro 5546-3285

 

Följande arbetsordning antogs:

Kassör och ansvarig för medlemsregistret
Gunn Chalmers

Basaransvarig/ basarkommitén
Huvudansvarig är Gunilla Westling och basarkommittén som består av ansvariga för försäljningsstånden.

Båtmässekommittén
Huvudansvarig är Margareta Gustafsson, med hjälp av Birgitta Teneheim och Elisabeth Trapp.

Livbojenartiklar
Ansvariga för inköp och försäljning är Kicki Bengtsson och Gunn Chalmers.

Lokalansvarig
Ansvarig för inköp av förnödenheter och allmän skötsel är Eva Jaanson. 

Lotterikommittén
Ansvariga vid olika evenemang  är Bibbi Björnerot och Elisabeth Trapp.

Modevisningskommittén
Ansvariga är Gunn Chalmers och Kicki Bengtsson.

PR och IT-ansvarig
Margareta Gustafsson

 

Övrigt

Livbojens artiklar kommer att försäljas på basaren och under de flesta av höstens aktiviteter.
Som tidigare gäller vid våra sammankomster att
– gäster är hjärtligt välkomna (i mån av plats)
– alla anmälningar till de olika aktiviteterna kan göras till livbojengbg@gmail.com
– anmälan är bindande, vilket innebär att betalning måste ske om
återbud ej meddelas i god tid!
Betalning för uteblivet deltagande görs till Livbojens bankgiro 5546-3285.

Klicka på länken nedan för att öppna vårt utskick, Flaskposten. Tryck med höger musknapp och välj ”spara som” för att spara ner det till datorn.

Flaskposten
image1