Allmänt möte

Sällskapet LivbojenGöteborg kallar medlemmarna till ett allmänt möte med anledning av en stadgeändring beträffande antalet medlemmar i styrelsen.

Vi träffas i Sällskapet Livbojens lokaler Prästgårdsängen 7

Måndagen den 15 februari kl 18.00

Välkomna!

Sällskapet Livbojen Göteborg