Kontaktinformation

Här når du oss som driver Livbojen

Sällskapet Livbojen

post c/o Gunilla Westling
Parkgatan17, 44266 Marstrand

 

E-post: livbojengbg@gmail.com

Besök oss på facebook: https://www.facebook.com/livbojen.goteborg

Hemsidan: livbojengbg.se

 

 

Ordförande                    Eleonore Westling Tel: 0730-334181
Vice ordförande.        Elisabeth Trapp
Kassaförvaltare /medlems register.                   Gunilla Westling Tel: 0708-118639
  Sekreterare                  Ylva Kihlberg Tel: 0706-863470
    Övriga ledamöter      Christina Bengtsson Tel: 0707-211949
                                              Margareta Gustafsson Tel: 0705-084860
                                           Gunilla Ekengränd
Suppleanter                Inna Lindqvist
                                           Birgitta Teneheim

Årsmötets val av valberedning:
Margaretha Thuneld (Sammankallande) 0704-766388– Annerita Olofsson-Jansson tel 0733841909   Inger Vårhammar